Projektowanie architektoniczno - budowlane

 

  budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych

  obiektów usługowo-handlowych

  obiektów użyteczności publicznej

  hal przemysłowych, magazynowych i innych

  przebudowy, zmiany sposobu użytkowania budynków, lokali

  projekty rozbiórek

  inne

 

Zajmujemy się

 

  inwentaryzacje, dokumentacje powykonawcze

  kierowanie robotami budowlanymi, sprawowanie nadzoru na budowie

  załatwianie wszelkich formalności związanych z uzyskaniem warunków zabudowy, pozwoleń, decyzji, pomoc w załatwianiu zaświadczeń o samodzielności

  przygotowujemy kompletną dokumentację architektoniczno-budowlaną z wszelkimi niezbędnymi opracowaniami branżowymi, uzgodnieniami, niezbędnymi do uzyskania pozwoleń na budowę, decyzji, zgłoszeń,  dokumentacji do rozpoczecia prac budowlanych

 

 

 

Współpracujemy ze specjalistami różnych branż oraz firmami między innymi

 

  CENTRUM TECHNOLOGII (projekt technologiczny)

  ELPROSERVICE

  EKOLOGIKA (sieci, przyłącza wod- kan, operaty wodno- prawne)

 

mgr inż. arch.

Anna Pisula

właściciel pracowni

 

   uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

   uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

   uprawienia do kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

   zaświadczenie ABW - dopuszczanie do prac
przy zleceniach związanych z dostępem do informacji niejawnych

 

mgr inż arch.

Agata Bogacz

asystent projektanta

 

  uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

 

 

 

Przy realizacji stale współpracujemy z uprawnionymi projektantami konstrukcji, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych.

Zapewniamy również zaopiniowanie wykonanych projektów przez rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż, BHP oraz sanitarno-higienicznych.

 

Referencje

 

 

List referencyjny

AWAX - DIA

09.2014

Projekt zagospodarowania terenu

Przyszowice

List referencyjny

Centrum Klinkieru

03.2017

Projekt budowlany oraz projekt rozbudowy

Katowice

List referencyjny

Draft

06.2010

Koordynowanie prac

Krzeszowice

List referencyjny

Draft

06.2009

Koordynowanie prac

Krzeszowice

List referencyjny

Draft

03.2010

Wykonanie dokumentacji architektonicznej

Krzeszowice

List referencyjny

Krzemienna

08.2011

Opracowanie dokumentacji budowlanej

Katowice

List referencyjny

KSM

11.2011

Projekt budowlany i wykonawczy

Katowice

List referencyjny

MPGM TBS Ruda Śląska

03.2017

Projekt wyburzenia budynku

Ruda Śląska

List referencyjny

NEXTER

04.2010

Opracowanie dokumentacji

Katowice

List referencyjny

NEXTER

07.2012

Dokumentacja projektowa

Gliwice

List referencyjny

Polimed

04.2010

Dokumentacja budowlana

Katowice

List referencyjny

Profil - Met

05.2010

Projekt budynku biurowo - socjalnego

Katowice

List referencyjny

Propoint

03.2017

Dokumentacja projektowa

Gliwice

List referencyjny

TSCHAN POLSKA

04.2013

Dokumentacja budowlano - wykonawcza

Bytom

Przydatne linki

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest INTERARCH Pracownia architektoniczna, siedziba: Katowice, Mikołowska 40.