Projektowanie architektoniczno - budowlane

 

  budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych

  obiektów usługowo-handlowych

  obiektów użyteczności publicznej

  hal przemysłowych, magazynowych i innych

  przebudowy, zmiany sposobu użytkowania budynków, lokali

  projekty rozbiórek

  inne

 

Zajmujemy się

 

  inwentaryzacje, dokumentacje powykonawcze

  kierowanie robotami budowlanymi, sprawowanie nadzoru na budowie

  załatwianie wszelkich formalności związanych z uzyskaniem warunków zabudowy, pozwoleń, decyzji, pomoc w załatwianiu zaświadczeń o samodzielności

  przygotowujemy kompletną dokumentację architektoniczno-budowlaną z wszelkimi niezbędnymi opracowaniami branżowymi, uzgodnieniami, niezbędnymi do uzyskania pozwoleń na budowę, decyzji, zgłoszeń,  dokumentacji do rozpoczecia prac budowlanych

 

 

 

Współpracujemy ze specjalistami różnych branż oraz firmami między innymi

 

  CENTRUM TECHNOLOGII (projekt technologiczny)

  ELPROSERVICE

  EKOLOGIKA (sieci, przyłącza wod- kan, operaty wodno- prawne)

 

mgr inż. arch.

Anna Pisula

właściciel pracowni

 

   uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

   uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

   uprawienia do kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

   zaświadczenie ABW - dopuszczanie do prac
przy zleceniach związanych z dostępem do informacji niejawnych

 

mgr inż arch.

Agata Bogacz

asystent projektanta

 

  uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

 

 

 

Przy realizacji stale współpracujemy z uprawnionymi projektantami konstrukcji, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych.

Zapewniamy również zaopiniowanie wykonanych projektów przez rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż, BHP oraz sanitarno-higienicznych.

 

Referencje

Przydatne linki